Säker Vatten AB

Branschregler Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation minskar risken för vattenskador och legionellaspridning. Reglerna ställer utförandekrav på installationer och godkänner VVS-företag.

Målet är att ge kunderna ökad säkerhet och trygghet.

Idag finns idag över 1300 auktoriserade VVS-företag. De utför installationsarbete efter branschreglerna, vilket idag försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.
ADRESS Årstaängsvägen 19 C
100 74  Stockholm, Sweden